mua cửa

Dịch vụ mua cửa cũ uy tín giá rẻ

Dịch vụ mua cửa cũ uy tín giá rẻ

Chúng tôi trực tiếp nhận thanh lý, thu mua cửa cũ tại các công trình, sau đó các bộ cửa này được chuyển về bãi tập kết của công ty để bán cho các hộ dân có nhu cầu. Do