tin an toàn

Cách phá dỡ công trình cho an toàn

Cách phá dỡ công trình cho an toàn

Việc hít phải khí độc hoặc bụi từ các hóa chất sinh ra cũng có tác hại lâu dài đối với con người. Vì vậy, trong thuyết minh phương án thi công phải có đánh giá mức độ nguy hiểm