Trình thự thủ tục phá dỡ công trình

Trình thự thủ tục phá dỡ công trình

Trình thự thủ tục phá dỡ công trìnhTrình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ công trình xây dựng công trình chuẩn bị đầy đủ nội dung phương án phá dỡ công trình theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ:
• Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp;
• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ một lần bằng văn bản để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận quyết định phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)